เวลาแห่งการทำความดี
ปฏิทินแห่งธรรม
พฤษภาคม 2022
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
10 อันดับล่าสุด

ประวัติเจ้าอาวาส

prakrunivit

พระครูนิวิฐสาธุวัตร หรือ หลวงพ่อทองล่ำ ยโสธโร อายุ 77 ปี 57 พรรษา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะแขวงบางขุนนนท์ และเจ้าอาวาสวัดเจ้าอาม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตลอดเวลาที่ผ่านมา ท่านมีคุณูปการอันทรงคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสาธารณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์

พระครูนิวิฐสาธุวัตร (ทองล่ำ ยโสธโร)
เจ้าอาวาสวัดเจ้าอาม/เจ้าคณะแขวงบางขุนนนท์

มีนามเดิมว่า ทองล่ำ เงินลี เกิดเมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2479 ณ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เป็นบุตรชายคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 3 คน ของนายกิมตั๊กและนางขลิบ เงินลี ครอบครัวประกอบอาชีพรับซื้อข้าวและโรงสีข้าว

เมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ หลังพ้นเกณฑ์ทหาร ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2500 ณ พัทธสีมาวัดคลองขวาง ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โดยมี พระครูนนทปรีชา วัดละหาร ต.สโนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์โดด เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการชอบ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

หลังอุปสมบทได้มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย และพระปริยัติธรรม สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรีและโท ตามลำดับ ปี 2503 ได้ย้ายมาประจำพรรษาอยู่ที่วัดเจ้าอาม บางกอกน้อย เพื่อศึกษานักธรรมเอก และภาษาบาลี ปี 2504 สอบได้นักธรรมชั้นเอก ที่สำนักเรียนวัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ หลังจากนั้นสอบได้ชั้นเปรียญธรรม 5 ประโยค ที่สำนักเรียนวัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ และในปี 2509 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ที่สำนักเรียนวัดสุวรรณาราม

ปี 2512 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเจ้าอาม สืบต่อมาถึงปัจจุบัน ตลอดเวลาที่ผ่านได้สร้างผลงานอันทรงคุณูปการหลายด้าน ทั้งงานด้านการพัฒนา การปกครองคณะสงฆ์ การศึกษาและปริยัติธรรม การสาธารณประโยชน์ และอื่นๆ มากมาย

พระครูนิวิฐสาธุวัตรได้บริหารจัดการและพัฒนาวัดเจ้าอามเจริญ รุ่งเรือง ก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ มีความมั่นคง ปลอดภัย เป็นระเบียบและมีความสวยงาม อาทิ พระอุโบสถ, ศาลาการเปรียญ, ศาลาบำเพ็ญกุศล, กุฏิสงฆ์, ฌาปนสถาน, ซุ้มประตูและกำแพงวัด และศาลาอเนกประสงค์ เป็นต้น

ล่าสุด กำลังดำเนินโครงการจัดซื้อที่ดินติดกับวัดจำนวน 813 ตารางวา รวมเป็นเงิน 24 ล้านบาท เพื่อขยายพื้นที่สำหรับรองรับให้บริการด้านกิจกรรมพระพุทธศาสนา และสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนได้อย่างเพียงพอและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันวัดมีพื้นที่คับแคบไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งาน แต่ยังขาดทุนทรัพย์จำนวนมาก จึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญมหากุศลซื้อที่ดินถวายเป็นธรณีสงฆ์ให้สำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

งานด้านสังคมสงเคราะห์ได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาสงเคราะห์และแจก ทุนแก่ เด็กนักเรียน, จัดตั้งกองทุนนิธิสงเคราะห์ บริจาคโลงศพแก่คนยากจน และบริจาคสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ

เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะแขวง เทียบเจ้าคณะเขตชั้นพิเศษ

หลวงพ่อทองล่ำ เป็นผู้ที่ชอบใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการศึกษาอย่างมาก ปี 2549 สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชาพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ด้านเกียรติคุณ ปี 2545 รับรางวัลเสมาธรรมจักรทองคำ สาขาบริหารการศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรับประกาศนียบัตร ในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ด้านการปฏิบัติกัมมัฏฐาน ได้เข้าศึกษาอบรมกัมมัฏฐาน ตั้งแต่เริ่มอุปสมบท และได้ศึกษาแบบจริงจังเริ่มจากสำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานวัดอินทรวิหาร กทม.  สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานธัมโมทยะ  จ.นครปฐม  สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดยาง กทม.  สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ. เชียงใหม่ และเข้าฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐานเข้มเป็นเวลา 7 เดือนเต็ม กับพระอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี จ. นครราชสีมา